Browsing: Meta

ក្រុមហ៊ុន Meta ជាដៃគូប្រកួតប្រជែងធំនឹងក្រុមហ៊ុន Apple ទៅលើផលិតផល VR ដោយ Apple បានបញ្ចេញ Apple Vision Pro ខណៈ Meta បញ្ចេញ Meta Quest 3។

ក្រុមហ៊ុន Meta បានបង្ហាញផែនការដល់ទៅបុគ្គលិករបស់ខ្លួន នូវកម្មវិធីបណ្តាញសង្គមថ្មីមួយ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយ Twitter ។