Browsing: Linda Yaccarino

Linda Yaccarino និយាយថាគោលដៅរបស់ Twitter គឺដើម្បីក្លាយជា ប្រភពព័ត៌មាន ពិតប្រាកដ អាចជឿទុកចិត្តបាន របស់ពិភពលោក ដែលនេះជាអ្វីដែលអ្នកស្រី បានថ្លែងទៅកាន់បុគ្គលិករបស់ Twitter ក្នុងនាមជា CEO។